Дайджест
освітньої реформи
№12
2 грудня 2018
Вчитель нової української школи
Вчитель Нової Української Школи
З 1 вересня 2019 року майже 21 тисяча вчителів початкових класів розпочали 2-гу сесію з підвищення кваліфікації НУШ
Такі вчителі виконують в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, консультанта, менеджера, мають академічну свободу, володіють навичками випереджувального проектного менеджменту (планування й організації навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, оцінювання та ін.), самостійно й творчо здобувають інформацію, організовують дитиноцентрований процес.
Головною метою повної Нової Української Школи є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Чи не найголовніше місце в освітній реформі НУШ займає учитель. Тому нова школа потребує нового вчителя, який зможе стати агентом змін. Реформою передбачено низку стимулів для особистого і професійного зростання, з метою залучення до професії найкращих.

Насамперед творчому та відповідальному вчителю, який постійно працює над собою, надано академічну свободу. Учитель може готувати власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, методи, стратегії, способи і засоби навчання; активно виражати власну фахову думку. Зі свого боку держава гарантує йому свободу від втручання у професійну діяльність.

Велика увага приділяється матеріальному стимулюванню. У Законі Ураїни «Про освіту» закладено норму про підвищення місця вчителя у єдиній тарифній сітці. Учителі, які пройдуть добровільну незалежну сертифікацію, будуть отримувати надбавку.

Суттєвих змін зазнає процес і зміст підготовки вчителя. Учителі вивчають особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи до управління освітнім процесом, психологію групової динаміки тощо. У зв'язку з цим варто говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.

Збільшилась кількість моделей підготовки вчителя. Форми підвищення кваліфікації буде диверсифіковано: курси при ІППО, семінари, вебінари, онлайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів). Учитель отримав право вибору місця і способу підвищення кваліфікації.

На допомогу вчителеві створюється освітній портал із методичними та дидактичними матеріалами, українськими е-енциклопедіями, мультимедійними підручниками та інтерактивними онлайн-ресурсами.

Для вчителів початкових класів Нової Української Школи затвердили професійний стандарт, який визначає необхідні компетентності, знання та вміння.
Стандарт затверджений наказом Міністерства соціальної політики, розробник стандарту Міністерство освіти і науки.
У документі визначена загальна інформація про стандарт, навчання та професійний розвиток вчителя. Визначено перелік функцій педагога:
- планування і здійснення освітнього процесу;
- забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів в освітньому середовищі та родині;
- створення освітнього середовища;
- рефлексія та професійний саморозвиток;
- проведення педагогічних досліджень;
- надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, виховання й соціалізації учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти;
- узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація педагогічній спільноті;
- оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу загальної середньої освіти.

Крім того для кожної функції конкретизовано професійні компетентності, знання, вміння та навички, якими повинен володіти вчитель. Зазначена також інформація про предмети та засоби праці вчителя, умови праці.

До того ж, стандарт допоможе педагогічним вищим навчальним закладам краще розуміти, до чого потрібно готувати вчителів. Стандарт розроблено відповідно до нової методики, яку Міністерство соціальної політики затвердили в поточному році.

До того ж у цьому році вчителі початкових класів підвищують свою кваліфікацію за Типовою освітньою програмою для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, яка затверджена наказом МОН України від 15.01.2018 № 36 (далі — Програма). Саме в Програмі означено профіль учителя початкової школи. Профіль, або опис компетентностей, відповідає Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988.

У Програмі виокремлено основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості вчителя, яких він має набути для успішного виконання стратегічної мети й завдань реформування початкової освіти.

Першу хвилю навчання вже завершили понад 22 тис педагогів початкових класів. З 1 вересня 2019 року майже 18 тисяча вчителів початкових класів розпочали 2-гу сесію з підвищення кваліфікації НУШ на онлайн-платформі EdEra.

Також кілька днів тому було представлено методичні рекомендації «Нова українська школа: порадник для вчителя», які допоможуть краще розуміти освітню реформу.

Методичні рекомендації також дадуть орієнтири для впровадження нового Держстандарту початкової освіти. У співпраці Міністерство освіти і науки та Міністерство інформполітики надрукували 31 559 примірників рекомендацій. Вже з нового року педагоги отримають примірники путівників реформи НУШ.

Вчитель має вміти мотивувати учня: до розвитку, до знання предмета, до пізнання світу. Це можна зробити лише тоді, коли любиш свою працю, коли ти відповідальний і відкритий до світу. Без мотивації не буде результату, а він має бути — тому що вже зараз можна сказати, що ІТ не замінить вчителя.

Проте, безумовно, роль вчителя змінюється. Якщо раніше він був єдиним джерелом інформації, то зараз має організувати навчальний процес так, щоб діти самі пізнавали світ. Він, як і раніше, залишається лідером освітнього процесу, але стає невидимим організатором. Учитель має зробити все так, щоб учні самі дійшли висновків — саме тоді вони запам'ятовують суть.

Павло Хобзей
Заступник міністра освіти і науки України
Найголовніша риса у вчителя, як і сто років тому, — це любов до дітей. Вони навчаються в того, кого люблять. Друга, і не менш важлива риса — здатність відійти від авторитарного формату і бути на рівні з дітьми. Це вирізняє класного вчителя. Якщо сприймати дітей на одному рівні із собою, то можна навчитися від них не менше, ніж вони навчаться від вас.

Місія сучасного вчителя і школи — навчити дітей бути гнучкими у змінах. Також — легко адаптуватися і вміти навчатися впродовж усього життя. Щоб це вдалося, самому треба бути зразком. Вчитель має або навчатися, або піти із цієї професії на відпочинок. Третього не дано.
Зоя Литвин
Голова громадської спілки «Освіторія», організаторка премії Global Teacher Prize Ukraine

НОВИНИ


У МОН розповіли, чи можуть учнів змусити прибирати в школі
Учнів можуть залучати до прибирання в школі, проте батьки мають право відмовитись від цього.
МОН: Батькам треба повідомляти школі про причини відсутності дитини
Якщо дитина не може відвідати заняття через певні обставини, то батьки мають повідомити про це школі.
Матеріал підготовлений в рамках всеукраїнського проекту «Медіа школа з Децентралізації. Курс-ІІ», який проводить Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U–LEAD з вропою», яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
Дайджест виготовлено за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Адреса: Київ, 03150, вул. Ділова, 22б, 2 поверх
Для листування: а/с 13, Київ - 01001
Телефон: +38 (067) 506 8162
E-mail: office@cpsa.org.ua

Made on
Tilda