Дайджест
освітньої реформи
№13
15 грудня 2018
Автономія Нової Української Школи
Автономія Нової Української Школи
Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.
Тепер школи самостійно формують освітні програми, складають навчальні плани і програми з навчальних предметів відповідно до стандартів середньої освіти та досягнень сучасної науки, обирають підручники, методики навчання і виховання, самостійно розвивають навчально-матеріальну базу.
Нова українська школа отримала широку автономію. Держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти.

Автономія - право суб'єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених Законом України «Про освіту».

В умовах децентралізації на державному рівні управління визначаються стандарти освіти та забезпечується моніторинг якості освіти. За дотримання цих стандартів відповідає новоутворена Державна служба якості освіти України, яка буде залучати громадськість до моніторингу навчальних закладів освіти. Натомість безпосереднє управління школами буде здійснюватися на місцевому рівні.

Місцевим громадам передали повноваження на формування локальної освітньої політики, з урахуванням місцевих культурних особливостей та особливостей ринку праці, на основі державної освітньої політики.

Адміністративні та навчально-методичні повноваження делегували на рівень закладу освіти. Тепер школи самостійно формують освітні програми, складають навчальні плани і програми з навчальних предметів відповідно до стандартів середньої освіти та досягнень сучасної науки, обирають підручники, методики навчання і виховання, самостійно розвивають навчально-матеріальну базу.

Автономія передбачає і вищий рівень відповідальності закладу освіти. Засновники школи контролюють освітню та фінансово-господарську діяльність закладу освіти, призначають на умовах контракту керівника школи.

Керівника обиратимуть на конкурсних засадах терміном до п'яти років. Він зможе обіймати посаду не більше як два терміни поспіль.

Колегіальним органом управління школою в Новій українській школі є педагогічна рада. Повноваження, порядок формування і регламент роботи педагогічної ради визначаються установчими документами закладу освіти.

В управлінні школою беруть участь громадське самоврядування працівників закладу, учнів та їхніх батьків. Колегіальним органом батьківського самоврядування закладу освіти в Новій українській школі є батьківська рада.

Наглядова рада школи здійснює громадський нагляд, зокрема бере участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти, аналізує діяльність закладу освіти та його посадових осіб, контролює виконання кошторису та бюджету закладу освіти, сприяє залученню додаткових джерел фінансування.

Разом із запровадженням автономії посилено відповідальність школи перед суспільством за якість освіти. При цьому тотальний державний контроль у вигляді інспектування замінили на громадсько-державну систему забезпечення якості.

В умовах децентралізації освітня субвенція з державного рівня покриває передусім видатки на забезпечення педагогічної складової навчального процесу (заробітна плата працівників закладів освіти, підручники, підвищення кваліфікації вчителів тощо). Освітня субвенція розраховується за справедливою формулою, щоб вирівнювати можливості доступу до якісної освіти в різних регіонах і населених пунктах.

Державні органи влади і територіальні громади зобов'язані забезпечити необхідні умови навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку за місцем проживання, зокрема у селах.

Створюються можливості для розширення державно-громадського партнерства у сфері освіти через нові підходи для співфінансування й управління навчальними закладами.

Запущено принцип «гроші ходять за дитиною», зокрема для підтримки дітей з особливими потребами, які можуть здобувати освіту інклюзивно поряд з іншими дітьми у пристосованих для цього школах.

Закон України «Про освіту» передбачає повну прозорість фінансування закладів освіти. Зокрема заклади освіти зобов'язані оприлюднювати всі кошти, які надходять з бюджету та з інших джерел.

Забезпечено принцип свободи вибору в освіті. Якщо батьки побажають віддати дитину в приватний заклад згідно з власними світоглядними та релігійними переконаннями, держава спрямовує туди кошти, виділені на навчання цієї дитини.

Вперше запроваджено на законодавчому рівні дистанційну, мережеву, змішану форми здобуття освіти в інституціях, екстернатну і сімейну (домашню) форми індивідуальної освіти, педагогічний патронат з належним визнанням результатів такого навчання.

У регіонах запущено навчання в опорних школах базового рівня. Кожну опорну школу добре обладнано і зміцнено висококваліфікованими кадрами. Опорні школи слугують тестовим майданчиком інновацій в окрузі. Збільшення мережі опорних шкіл допоможе дітям із сільської місцевості на рівні базової і старшої профільної школи здобувати справді якісну освіту.

Вочевидь, найдієвішою є схема спільної відповідальності та співпраці — держави, органів місцевого самоврядування і шкіл. Треба розвивати систему зовнішньої оцінки якості освіти, бо батьки, платники податків, мають отримати гарантії від держави, що їхня дитина здобуде відповідний рівень освіти. А школам для реалізації їхніх завдань і загалом їхнього розвитку вже давно час дати більше автономії. Вона стимулює до пошуку, цікавішого застосування нових технологій, створює певний інноваційний простір. З боку ж держави важливо забезпечити контроль кінцевих результатів навчання, аби автономія не перетворювалась на вседозволеність.
Лілія Гриневич
Міністр освіти і науки України
Це великий позитивний крок реформи НУШ – автономія для школи. Інше питання – чи захочуть скористатися цією свободою навчальні заклади, адже автономія передбачає і відповідальність.
Проте самостійність школи відкриває нові можливості та перспективи творити та формувати нове суспільство починаючи з найменшого нашого покоління.
Наталія Трамбовецька
Експертка проекту "Медіашкола з Децентралізації. Курс-ІІ", який реалізує Центр Ейдос за підтримки програми U-Lead


Анонси
Матеріал підготовлений в рамках всеукраїнського проекту «Медіа школа з Децентралізації. Курс-ІІ», який проводить Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U–LEAD з вропою», яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
Дайджест виготовлено за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Адреса: Київ, 03150, вул. Ділова, 22б, 2 поверх
Для листування: а/с 13, Київ - 01001
Телефон: +38 (067) 506 8162
E-mail: office@cpsa.org.ua

Made on
Tilda