Дайджест
освітньої реформи
№16
26 січня 2019
Сертифікація вчителів
Сертифікація вчителів
15 січня розпочалась реєстрація на пілотну сертифікацію вчителів, яка триватиме до 1 лютого включно. Станом на ранок 23 січня на пілотну сертифікацію зареєструвались 725 вчителів початкових класів.
Жодних санкцій в разі неуспішного проходження сертифікації для вчителя не буде.
Новий календарний рік реформи НУШ продовжується. Вже 15 січня розпочалась реєстрація на пілотну сертифікацію вчителів, яка триватиме до 1 лютого включно.

27 грудня минулого року Уряд оприлюднив Положення про сертифікацію педагогічних працівників (далі – Положення).
Крім Міністерства освіти і науки України до проведення сертифікації буде залучено Державну службу якості освіти та її територіальними органами, Український центр оцінювання якості освіти та регіональні центри оцінювання якості освіти. Пілотний проект із сертифікації педагогічних реалізовуватиметься у 2019—2021 роках.
Постановою передбачено сертифікувати вчителів:
у 2019 році — не більше однієї тисячі вчителів початкових класів;
у 2020 та 2021 роках — відповідно до рішення Міністерства освіти і науки;

Згідно Положенням сертифікація передбачає:
1) експертне оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їх роботи, що організовується Державною службою якості освіти та її територіальними органами;
2) самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності;
3) оцінювання фахових знань та умінь учасників сертифікації шляхом їх незалежного тестування, що організовується Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами.

Окрім того, участь в експертних групах, які проводитимуть сертифікацію вчителів, можуть брати педагоги зі стажем не менше 5 років.

Крім того, Положенням передбачено самооцінювання учасником сертифікації власної
педагогічної майстерності.

Кожен учасник сертифікації повинен провести самооцінювання своєї педагогічної майстерності з формування в учнів ключових компетентностей і вмінь, визначених у відповідно до Закону України «Про освіту». Свої результати педагог відображає у створеному ним е-портфоліо на відповідні платформі.

Визначення результатів сертифікації здійснюється комісією, що утворюється при МОН, до складу якої на паритетних засадах входять представники МОН, Українського центру оцінювання якості освіти та Державної служби якості освіти(далі-УЦОЯО). До складу комісії можуть залучатися представники громадськості.

Рішення щодо видачі сертифіката приймається не менш ніж двома третинами голосів складу експертної групи, яка утворюється вищевказаною комісією.

Жодних санкцій в разі неуспішного проходження сертифікації для вчителя не буде.

Результати сертифікації вчителів поки що буде закрита. Детальна інформація про проходження того чи іншого етапу сертифікації буде в персональному кабінеті учасника сертифікації. Вчитель матиме аналіз того, з чим впорався, а з чим – ні.

Сертифікація покаже вчителям, яких знань їм найбільше бракує. І якщо, наприклад, педагог побачить, що йому треба посилити знання з вікової психології, то він зможе шукати таку можливість під час підвищення кваліфікації.

Також МОН затвердило програму незалежного тестування фахових знань та умінь вчителів початкової школи під час проходження сертифікації.

На основі цієї програми УЦОЯО складе тести, які використовуватимуть під час оцінювання вчителів.

Відповідно до документу тестування оцінюватиме:
 • здатності вивчати, аналізувати та застосовувати під час планування освітнього процесу професійну літературу, подану в паперовій та електронній формах;
 • здатності планувати роботу, розробляти календарно-тематичне планування змісту освітніх галузей, планувати професійний саморозвиток учителя;
 • здатності здійснювати цілепокладання, коригування освітнього процесу на основі зіставлення проміжних результатів із запланованими;
 • здатності дотримуватися вимог нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі;
 • здатності до використання в освітньому процесі системи теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти;
 • здатності до використання в освітньому процесі методик навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти;
 • здатності до організації та проведення педагогічної діагностики учня;
 • здатності добирати доцільні методи, засоби й форми навчання відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних особливостей учнів класу;
 • здатності до надання батькам (особам, що їх замінюють) порад і рекомендацій з питань підтримки учня в освітній діяльності за межами закладу освіти;
 • здатності до організації взаємодії з батьками в різних формах;
 • здатності до створення безпечних, психологічно комфортних умов освітнього процесу;
 • здатності до змістового наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти;
 • здатності до врахування індивідуальних потреб учнів, зокрема обдарованих дітей, дітей, які мають особливі освітні потреби, під час створення освітнього середовища.
Програма складається з трьох розділів:

Перший розділ «Планування та організація освітнього процесу»
 • мета і завдання освітнього процесу;
 • нормативно-правова база організації освітнього процесу в початковій школі;
 • робота з інформацією та інформаційними джерелами;
 • планування освітнього процесу.
Другий розділ «Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів»
 • сучасні технології навчання в початковій школі;
 • педагогіка партнерства;
 • система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти (мовно-літературна, математична, природнича, громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна освітні галузі);
 • методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти (методики навчання мови та літератури, навчання математики, навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»);
 • робота з батьками (іншими законними представниками);
 • педагогічна діагностика.
Третій розділ «Створення освітнього середовища»
 • здоров'язбережувальне освітнє середовище;
 • змістове наповнення освітнього середовища;
 • цифрове середовище;
 • інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами.
" Участь у сертифікації є виключно добровільною – це одна з її головних засад. Цього року ми проводимо апробацію механізмів сертифікації, тож у пілотному проекті зможуть взяти участь до 1 000 вчителів початкових класів. Щоб долучитися до пілоту могли педагоги з усіх регіонів, ми попередньо визначили максимальний обсяг заяв, які можуть бути подані від кожної з областей. Він розрахований на пропорційних засадах – залежно від кількості вчителів початкових класів."
Лілія Гриневич
Міністр освіти і науки України

НОВИНИ
Матеріал підготовлений в рамках всеукраїнського проекту «Медіа школа з Децентралізації. Курс-ІІ», який проводить Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U–LEAD з вропою», яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
Дайджест виготовлено за підтримки Міністерства освіти та науки України.

Адреса: Київ, 03150, вул. Ділова, 22б, 2 поверх
Для листування: а/с 13, Київ - 01001
Телефон: +38 (067) 506 8162
E-mail: office@cpsa.org.ua

Made on
Tilda